Znajdź adwokata
Nazwisko adwokata, imię, nr wpisu, miejscowość ...
Status

Magdalena Borowiec-Bujak

Były adwokat
Boguchwała
Data wpisu na listę adwokatów
2017-06-08
Data skreślenia z listy
2019-09-12
Nr wpisu
RZE/Adw/1009