Znajdź adwokata
Nazwisko adwokata, imię, nr wpisu, miejscowość ...
Status

Łukasz Boroń

Wykonujący zawód
Radomyśl Wielki
Data wpisu na listę adwokatów
2017-06-08
Nr wpisu
RZE/Adw/954
Adres do korespondencji
Kancelaria Adwokacka
ul. Targowa 4
39-310 Radomyśl Wielki
Miejsce wykonywania zawodu
Kancelaria Adwokacka
ul. Targowa 4
39-310 Radomyśl Wielki
kancelaria.radomysl@gmail.com