Znajdź adwokata
Nazwisko adwokata, imię, nr wpisu, miejscowość ...
Status

Piotr Blajer

Wykonujący zawód
Jarosław
Data wpisu na listę adwokatów
1962-04-13
Nr wpisu
RZE/Adw/8
Stary nr wpisu
Os. adw. 2/62
Miejsce wykonywania zawodu
Zespół Adwokacki nr 1
ul. Jana Pawła II 6
37-500 Jarosław