Znajdź adwokata
Nazwisko adwokata, imię, nr wpisu, miejscowość ...
Status

Mieczysław Bereś

Niewykonujący zawodu
Rzeszów
Data wpisu na listę adwokatów
1993-03-25
Nr wpisu
RZE/Adw/130