Znajdź adwokata
Nazwisko adwokata, imię, nr wpisu, miejscowość ...
Status

Edyta Bazan-Kiwala

Były adwokat
Rzeszów
Data wpisu na listę adwokatów
2017-06-08
Data skreślenia z listy
2018-06-01
Nr wpisu
RZE/Adw/961