Znajdź adwokata
Nazwisko adwokata, imię, nr wpisu, miejscowość ...
Status

Marta Bartoń

Wykonujący zawód
Rzeszów
Data wpisu na listę adwokatów
2010-10-20
Nr wpisu
RZE/Adw/441
Stary nr wpisu
Os. adw. 40/10
Adres do korespondencji
Kancelaria Adwokacka
plac Wolności 13
35-073 Rzeszów
Miejsce wykonywania zawodu
Kancelaria Adwokacka
plac Wolności 13
35-073 Rzeszów
martabarton@op.pl