Znajdź adwokata
Nazwisko adwokata, imię, nr wpisu, miejscowość ...
Status

Jacek Barański

Niewykonujący zawodu
Rzeszów
Data wpisu na listę adwokatów
1991-01-24
Nr wpisu
RZE/Adw/104