Znajdź adwokata
Nazwisko adwokata, imię, nr wpisu, miejscowość ...
Status

Agnieszka Baran

Wykonujący zawód
Rzeszów
Data wpisu na listę adwokatów
2017-01-12
Nr wpisu
RZE/Adw/908
Adres do korespondencji
Kancelaria Adwokacka
ul. Piłsudskiego 27
35-074 Rzeszów
Miejsce wykonywania zawodu
Kancelaria Adwokacka
ul. Piłsudskiego 27
35-074 Rzeszów
adwbaran.kancelaria@gmail.com