Znajdź adwokata
Nazwisko adwokata, imię, nr wpisu, miejscowość ...
Status

Joanna Bochniak - Polska

Wykonujący zawód
Rzeszów
Data wpisu na listę adwokatów
2019-06-13
Nr wpisu
RZE/Adw/1206
Adres do korespondencji
Kancelaria Adwokacka
ul. Grabskiego 98 / 6
35-312 Rzeszów
Miejsce wykonywania zawodu
Kancelaria Adwokacka
ul. Grabskiego 98 / 6
35-312 Rzeszów
bochniakmail@gmail.com