Znajdź adwokata
Nazwisko adwokata, imię, nr wpisu, miejscowość ...
Status

Robert Bielaszka

Wykonujący zawód
Rzeszów
Data wpisu na listę adwokatów
2018-05-24
Nr wpisu
RZE/Adw/1115
Stary nr wpisu
Os. apl. adw. 7/14
Adres do korespondencji
Kancelaria Adwokacka
ul. 3 - go Maja 32 / 2
35-030 Rzeszów
Miejsce wykonywania zawodu
Kancelaria Adwokacka
ul. 3 - go Maja 32 / 2
35-030 Rzeszów
bielaszka.robert@gmail.com