Znajdź adwokata
Nazwisko adwokata, imię, nr wpisu, miejscowość ...
Status

Maria Abramowicz

Wykonujący zawód
Rzeszów
Data wpisu na listę adwokatów
2016-05-11
Nr wpisu
RZE/Adw/832
Adres do korespondencji
Kancelaria Adwokacka
ul. A. Asnyka 4 / 2
35-001 Rzeszów
Miejsce wykonywania zawodu
Kancelaria Adwokacka
ul. A. Asnyka 4 / 2
35-001 Rzeszów
abramowicz.ma@gmail.com