Dobrowolne ubezpieczenie na życie

Dla członków naszej Izby Adwokackiej, z dniem 1 grudnia 2018 zostały uruchomione dwa programy grupowego ubezpieczenia na życie (Open Life i TUNŻ Warta). Wielu z Państwa już skorzystało, pozostałe osoby mogą zapisywać siebie oraz swoich bliskich w kolejnych miesiącach (np. od 1 stycznia 2019 roku).

W tym celu należy zgłosić się do opiekuna polisy Aleksandry Krakowiak

aleksandra.krakowiak@majorbroker.pl


Poniżej szczegóły dotyczące ubezpieczenia na życie.

 

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

* adwokat, radca prawny zrzeszony (wykonujący, niewykonujący zawodu),
* pracownik kancelarii,
* aplikant,
* członkowie rodzin (małżonkowie, dorosłe dzieci, partnerzy życiowi).

Dlaczego tak ważne jest ubezpieczenie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą?

Kiedy w wyniku choroby czy wypadku, nie będziesz mógł wykonywać swojej pracy, koszty nie znikną. Środki finansowe mają pomóc pokryć koszty leczenia (np. prywatne konsultacje lekarskie czy zakup leków), a także utrzymać obecny standard życia. W przypadku poważnych zdarzeń świadczenia kumulują się, dzięki czemu możesz otrzymać znaczące wsparcie finansowe, w momencie kiedy go najbardziej potrzebujesz. Kwota może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Dodatkowo ubezpieczenie na życie chroni Twoich bliskich do wysokości świadczeń w polisie (nawet do 300 000 zł za śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy- wariant Optimum). Są to świadczenia, które otrzymuje osoba wskazana w polisie i wówczas nie wchodzą one w masę spadkową.

Zobacz jak to działa

Przykładowe zdarzenie: poważnego zachorowania

Szacunkowa wycena wsparcia finansowego na postawie wariantu Optimum
* Pobyt w szpitalu 12 dni = 100zł za dzień= 1200zł
* Diagnoza choroby 30 000zł
* Radioterapia 4000zł
* Operacja chirurgiczna 2000zł
* Operacja chirurgiczna 2000zł
Szacunkowe wsparcie finansowe należne z tytułu poważnego zachorowania wynosi 39 200zł, które otrzymuje ubezpieczony i nie musi udokumentować na co wydał otrzymane środki.

Przykładowe zdarzenie: złamanie nogi
Szacunkowa wycena wsparcia finansowego na postawie wariantu Plus
* Pobyt na OIOM- 1000zł
* Pobyt w szpitalu 5 dni po wypadku-250 za dzień= 1250 zł
* Operacja chirurgiczna 1250 zł
* Uszczerbek na zdrowiu 2100zł
* Zwolnienie lekarskie 500zł
* Sprzęt rehabilitacyjny 700zł
* Wizyta pielęgniarki/ lekarza 500zł
Szacunkowe wsparcie finansowe 7 300zł.

Przykładowe zdarzenie: urodzenie się dziecka
Szacunkowa wycena wsparcia finansowego na postawie wariantu Standard
* Urodzenie się dziecka 2000zł
* Cesarskie cięcie 437,50 zł
* Pomoc prywatnej położnej po porodzie 500zł (usługa realizowana w ramach assistance)
* Infolinia baby assistance
Szacunkowe wsparcie finansowe 2 937,50 zł.

*wycena jest uzależniona od indywidualnej sytuacji każdego Ubezpieczonego.

Pełny zakres ubezpieczenia znajduje się w załączniku excel (ORA_zakres ubezpieczenia), a Ogólne Warunki Ubezpieczenia szczegółowo opisują każdą z umów.

Od kiedy obowiązuje umowa?

Umowy obowiązują od 1- go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, tj. 1 stycznia, 1 luty, 1 marca etc.

Jeżeli chcesz przystąpić do ochrony od np. 1 stycznia, pamiętaj, aby wysłać skan wypełnionej deklaracji przystąpienia maksymalnie do 15-go grudnia na adres (aleksandra.krakowiak@majorbroker.pl).
Musimy mieć czas, aby zarejestrować Twoją deklarację oraz nadać indywidualny numer konta do płatności składek.