Poczta Prawnicza Nota - ORA nawiązała współpracę z partnerem technologicznym obsługującym doręczenia elektroniczne

Poczta Prawnicza Nota - ORA nawiązała współpracę z partnerem technologicznym obsługującym doręczenia elektroniczne

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie nawiązała współpracę z partnerem technologicznym w zakresie obsługi doręczeń elektronicznych - Poczta Prawnicza Nota.

W dniu 1 lipca 2021 wejdzie w życie ustawa “O doręczeniach elektronicznych”. Ustawa wprowadza do powszechnego użycia elektroniczne skrzynki doręczeniowe. Dla osób aktywnych gospodarczo, w tym dla adwokatów, posiadanie takiej skrzynki będzie obowiązkowe. W przypadku członków korporacji prawniczych, procedura otwierania skrzynki uruchamiana jest po złożeniu stosownego wniosku, przy czym wniosek musi być złożony najdalej do 30 września 2021. Podmiotem, który niejako “z urzędu” będzie prowadził skrzynki jest tzw. operator wyznaczony, którym w pierwszym okresie będzie Poczta Polska. Ustawa dopuszcza, aby na wniosek zainteresowanego skrzynka była prowadzona przez operatora komercyjnego.

Ponieważ doręczenia elektroniczne w przyszłości istotnie zmienią model komunikowania się z sądami i urzędami ORA w Rzeszowie uznała, że ważne jest, aby jak najwcześniej umożliwić zainteresowanym adwokatom i aplikantom adwokackim praktyczne zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Szczególnie, że pojawia się coraz więcej regulacji dotyczących tych kwestii – jak choćby nowelizacja przepisów KPC dot. doręczeń (druk sejmowy 899; druk senacki 384), która wzbudziła szeroką dyskusję w środowisku adwokackim.

W tym celu w dniu 30 kwietnia 2021 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie zawarła z firmą Kwantum porozumienie, które umożliwia członkom Izby Adwokackiej w Rzeszowie bezpłatne zakładanie i używanie skrzynek doręczeniowych na platformie Poczta Prawnicza Nota – operatora usług zaufania rejestrowanych e-doręczeń.

Dzięki zawartemu porozumieniu zainteresowane osoby będą mogły bezpłatnie testować pracę w rzeczywistych warunkach działania platformy doręczeniowej. Dodatkową korzyścią z zawartego porozumienia są towarzyszące mu działania edukacyjne, w tym zobowiązanie Poczty Prawniczej Nota do bezpłatnego przeprowadzenia szkoleń poświęconych tematyce obrotu prawnego prowadzonego cyfrowo.

Na dzień 26 maja 2021 roku zaplanowana została organizacja szkolenia online pt. “Doręczenia elektroniczne - jedna instytucja prawna i dwie ustawy” (link do szkolenia zostanie rozesłany na kilka dni przed szkoleniem).

Z kolei na dzień 19 maja 2021 roku zaplanowana została wysyłka linków dostępowych do systemu Nota, do poszczególnych adwokatów.

Ponadto do 19 maja 2021 roku Komisja ds. Informatyzacji działająca przy ORA w Rzeszowie udostępni informator dot. nowelizacji przepisów w zakresie doręczeń elektronicznych.

Warto podkreślić, że porozumienie z operatorem Noty – firmą Kwantum, ma charakter ramowy, to jest określa ogólne warunki na jakich będą udostępniane skrzynki oraz będą obsługiwane przesyłki, natomiast każdy adwokat czy aplikant musi samodzielnie podjąć decyzję o uruchomieniu takiej skrzynki.

Więcej informacji o Poczcie Prawniczej Nota oraz rejestrowanych doręczeniach elektronicznych na pocztaprawnicza.pl

Link do rejestracji w systemie: https://doreczeniaelektroniczne.pl/UtworzKonto

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji

przy ORA w Rzeszowie

adw. Piotr Świstak