100 LAT SĄDU OKRĘGOWEGO W PRZEMYŚLU

100 LAT SĄDU OKRĘGOWEGO W PRZEMYŚLU

  Dekretem  Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego  z dnia 8 lutego 1919 dokonano   zmian w strukturze organizacyjnej  wymiaru sprawiedliwości w b. zaborze austriackim ( Dziennik Urzędowy Republiki Polskiej Nr 15 poz. 200 ). Z dniem 1 kwietnia 1919 r. ówczesne sądy obwodowe  przekształcone zostały w sądy okręgowe. Od tej daty liczy się funkcjonowanie Sądu Okręgowego w Przemyślu, który przez te lata przechodził liczne zmiany organizacyjne i strukturalne, zachowując jednak swój status w hierarchii sądownictwa powszechnego. Z okazji tak okrągłego jubileuszu odbyło się uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Przemyślu, z udziałem zaproszonych gości. Dr Arkadiusz Więch z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił rys historyczny przemyskiego Sądu, zaś v-ce Prezes Dariusz Jurjewicz zaprezentował  historię budynku Sądu Okręgowego i sylwetki wybitnych sędziów Sądu-Jubilata.  Znakomici prawnicy, byli częstokroć animatorami życia kulturalnego i sportowego Przemyśla.  Antoni Wilecki - pierwszy wieloletni Prezes Sądu Okręgowego,  Włodzimierz Haszczyc-aktor Teatru „Fredreum”, Kazimierz Brzeziński (ojciec Zbigniewa Brzezińskiego) –wieloletni prezes „Fredreum” i współzałożyciel Przemyskiego Klubu Tenisowego,  Jan Maria Prochazka – Prezes w latach budowy Sądu, który ten Sąd reaktywował po  wojnie, czy Antoni Rachwał- działający w Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce -to tylko niektóre nazwiska, które można tutaj wymienić. Wielu zginęło w czasie wojny. Włodzimierz Haninczak-zamordowany przez NKWD w Charkowie, Eljasz Eisner i Antoni Frenkel-w getcie, Stanisław Matyja i Marian Gliwa-w obozie w Mauthausen. Wiadomo, iż nie sposób wymienić wszystkich, którzy tworzyli historię tego Sądu. Najnowszą  piszą już następne pokolenia. W jubileusz 100-lecia wpisane są też nazwiska wybitnych adwokatów przemyskich.  Wystarczy wymienić trzy nazwiska . Herman Lieberman- znany działacz polityczny i społeczny budowniczy Domu Robotniczego w Przemyślu, Leon Peiper-doskonały prawnik i autor wielu komentarzy z prawa, karnego, cywilnego i skarbowego, Prezes Związku Adwokatów w Przemyślu, czy Leonard Tarnawski-polityk, współtwórca konstytucji marcowej. Budynek Sądu też ma swoją historię. Warto przypomnieć, iż oddanie do użytku siedziby Sądu, zaprojektowanego i wybudowanego specjalnie dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości nastąpiło w dniu 18 listopada 1938 r. i do dziś funkcjonuje on w tym miejscu, przy ul. Konarskiego 6. W ramach „Dnia Otwartego” zaoferowano zwiedzanie budynku sądowego, z czego skorzystało łącznie 355 osób. Odbyła się symulacja rozprawy sądowej dla uczniów szkół podstawowych, otwarto  wystawę archiwalnych fotografii oraz strojów korporacji prawniczych. Odbyły się liczne prezentacje i odczyty związane z nie tylko z historią Sądu, ale też zagadnieniami dotyczącymi specyfiki zawodu sędziego i spraw związanych z praktyką sądową. Obchody pokazały, iż Sąd Okręgowy w Przemyślu, pomimo wielu zawirowań dziejowych trzyma się dobrze i wpisuje się na trwałe w system polskiego sądownictwa. Jak podkreślono na otwarcie obchodów Sąd to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie, którzy w nim pracowali i pracują. Wszyscy tworzą historię tego miejsca.

Rzecznik Prasowy ORA

adw. Janusz Czarniecki