Zmarł adw. Andrzej Blatkiewicz

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia,

że w dniu 14 grudnia 2020 r., przeżywszy 93 lata, zmarł nasz Kolega

Śp. adw. Andrzej Blatkiewicz

 

Synowi

Jackowi Blatkiewiczowi

oraz Najbliższej Rodzinie

 

przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

 

Dziekan, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie oraz adwokaci Izby Rzeszowskiej.