Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie - 8 czerwca 2024 r. godz. 9:00

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2024 podjęła Uchwałę w przedmiocie zwołania Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Rzeszowie na dzień 8 czerwca 2024 r. godz. 9:00 w trybie stacjonarnym.

Zawiadomienie o Zgromadzeniu Izby wraz z porządkiem obrad oraz Sprawozdania z działalności organów Izby Adwokackiej w Rzeszowie za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zostały przesłane w dniu 16 maja 2024 r. na indywidualne adresy mailowe adwokatów uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Izby (prosimy o sprawdzenie folderu SPAM).

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2024 r. o godz. 9.00, wyłącznie w trybie stacjonarnym w Sali Bankietowej – poziom IV Hotelu Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów.

Informujemy, że wjeżdżając na parking Hotelu Rzeszów (Galeria Rzeszów) należy pobrać bilet parkingowy.

Przy podpisywaniu listy obecności będą zbierane bilety parkingowe. Następnie pracownicy hotelu zakodują wszystkie bilety, aby postój uczestników zgromadzenia był bezpłatny. 

Po zakończeniu obrad zgromadzenia należy odebrać z powrotem bilet, który jest NIEZBĘDNY DO WYJAZDU z parkingu.

WIĘCEJ w zakładce ZGROMADZENIE IZBY >>>