Zaproszenie na szkolenie - Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Szkolenie nosi tytuł „Równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami –unijne mechanizmy ochrony praw podstawowych” i jest realizowane przez Fundację na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Tematyka szkolenia to:

• Unijne, międzynarodowe i krajowe standardy ochrony praw podstawowych,w tym praw osób z niepełnosprawnościami.

• Ochrona przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność w miejscu pracy i pozostałych obszarach (perspektywa prawa UE i krajowego).

• Szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami w trakcie czynności procesowych.

• Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną (w tym w kontekście spraw o ubezwłasnowolnienie i umieszczanie z placówkach).

• Pytania prejudycjalne do TSUE jako mechanizm ochrony praw podstawowych i zasady równego traktowania.

 

Terminy szkolenia:

Część I –  9.11.2021 r., godz. 16.00-20.00 (spotkanie on-line)

Część II – 16.11.2021 r., godz. 16.00-20.00 (spotkanie on-line)

 

Zapisy na szkolenie:

https://forms.gle/jjVF4hAKrMmy5PBw6.

 

W załączeniu zaproszenie oraz szczegółowy program.

Za udział w szkoleniu przyznawane będą punkty szkoleniowe.