Zaproszenie do udziału adwokatów oraz aplikantów w dyskusji "Rekomendowany przebieg postępowania upadłościowego osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej"

W imieniu Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie serdecznie zapraszam adwokatów oraz aplikantów do udziału w dyskusji online Rekomendowany przebieg postępowania upadłościowego osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

https://www.praktykszkolenia.pl/dyskusja/

W załączeniu przesyłam broszurę informacyjną oraz bardzo wstępny, roboczy zakres tematów, które będą przedmiotem dyskusji.

Równie serdecznie i gorąco proszę adwokatów oraz aplikantów o przesyłanie na adres: kontakt@praktykszkolenia.pl pytań, wątpliwości, trudnych tematów, nierozwiązanych problemów, przykładów rozbieżności orzeczniczych itd. z zakresu upadłości konsumenckiej.

Chcemy, wraz z doradcą restrukturyzacyjnym Bartoszem Sierakowskim oraz sędzią Pawłem Stosio pochylić się na tymi tematami wcześniej i na szkoleniu zaproponować pewien model przebiegu upadłości konsumenckiej, który zagwarantuje sprawne, szybkie i efektywne przeprowadzenie postępowania.

Informuję również, że na stronie internetowej Instytutu znajdują się arkusze kalkulacyjne przydatne do obsługi postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego (arkusz do planu spłaty w upadłości konsumenckiej dla postępowań wszczętych przed 24 marca 2020r. oraz arkusz do liczenia głosów na zgromadzeniu wierzycieli). Arkusze można pobrać bezpłatnie. https://ipuir.lazarski.pl/ serdecznie pozdrawiam dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa