Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


XI Turniej Tenisowy Prawników

Data publikacji: 8 września 2017

Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział Rzeszowie uprzejmie informuje, że w dniach 7-8 października 2017 roku (sobota, niedziela) na kortach ziemnych przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie (trzy korty kryte, budynek klubowy z węzłem sanitarnym, szatniami, sauną oraz kawiarnią) odbędzie się XI Tenisowy Turniej Prawników w tenisie ziemnym.

Celem turnieju jest popularyzacja tej dyscypliny oraz integracja środowiska prawniczego, a także wyłonienie najlepszych tenisistów wśród prawników.

Przewidujemy rozegranie zawodów w kategoriach:
1. gra pojedyncza kobiet (open)
2. gra pojedyncza mężczyzn (3 grupy wiekowe: +35,36-50,50+)
3. gry deblowe kobiet (open) i mężczyzn (2 grupy wiekowe: (1) łączny wiek pary deblowej do 80 lat, (2) powyżej 80 lat)
4. mixt (open)
5. turniej pocieszenia
6. turniej młodzików (do 15 roku życia)

Dla zwycięzców przewidziane zostały puchary, a dla najlepszych również nagrody.

Koszt uczestnictwa (wpisowe) wynosi 100 złotych. Koszt wpisowego nie dotyczy młodzików.

Zgłoszenie prosimy przesłać i opłatę wpisową uiścić na konto Zrzeszenia Prawników Oddział Wojewódzki w Rzeszowie 44124026141111000039585884 do dnia 4 października 2017 r.

Zgłoszenia dokonać można osobiście do kolegów :

1. Piotr Popek, Rzeszów, ul.Kraszewskiego 4a, tel. 17 8604 500 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie) e-mail: ssrpopek@op.pl

2. Bogusław Olewiński, Rzeszów, ul. Lisa Kuli 20, pokój 416, tel.
17 50 61 180 (Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie), e-mail: b_olewinski@wp.pl

3. Janusz Solecki, e-mail: januszs70@onet.pl

4. Janusz Lassota, Rzeszów, Al.Krzyżanowskiego 8/3, tel. 17 855 60 06, 17 865 56 80 (Kancelaria Adwokacka), e-mail: rzeszow@lassota.pl

oraz na adres ZPP e-mail: kontakt@zpp.rzeszow.pl

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższych informacji pracownikom zainteresowanym udziałem w tej imprezie, w tym podległych jednostek (organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w regulaminie w zależności od ilości zgłoszeń).

Jednocześnie informujemy, iż informacje dotyczące turnieju zawarte są również na stronie ZPP Odział w Wojewódzki w Rzeszowie: www.zpp.rzeszow.plhttp://www.zpp.rzeszow.pl/ ., gdzie można pobrać kartę zgłoszenia uczestnictwa w turnieju oraz program i regulamin XI Turnieju Tenisowego Prawników.

W imieniu organizatorów

Janusz Solecki, Piotr Popek, Bogusław Olewiński, Janusz Lassota


   

Możliwość komentowania jest wyłączona.