Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Turniej Sądowy dla aplikantów adwokackich

Data publikacji: 24 maja 2018

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Komisją Praw Człowieka przy NRA w ramach obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury, a także 25. lecia ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, organizuje Turniej sądowy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Turniej dedykowany jest aplikantkom i aplikantom adwokackim ze wszystkich Izb Adwokackich w kraju.
Jego celem jest popularyzacja wiedzy o prawach człowieka, a także zwiększenie praktycznych umiejętności aplikantów adwokackich w zakresie identyfikacji spraw związanych z naruszeniem podstawowych praw i wolności zagwarantowanych w Konwencji i reprezentacji skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Patronat honorowy nad Turniejem objęli: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, natomiast patronat medialny objęła redakcja „Młodej Palestry” oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.

Szczegółowe informacje na temat Turnieju znajdują się na stronach FB, a także na:

http://www.adwokatura.pl/

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/termin-zgloszen-na-turniej-moot-court-przedluzony-do-10-czerwca/

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/zaproszenie-do-udzialu-w-turnieju-sadowym-moot-court/

plakatsadfinal


   

Możliwość komentowania jest wyłączona.