Stanowisko w sprawie funkcjonowania Czytelni Akt w Sądach

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie zwraca się o rozważenie zmiany zasad funkcjonowania Czytelni Akt w Sądach, przyjętych w związku z trwającą epidemią wirusa Sars-Cov-2, w sposób umożliwiający należytą reprezentację klienta przez pełnomocnika i działania obrońcy, a także zapewniający możliwość właściwego przygotowania adwokata do należytego wykonywania swoich obowiązków.

Obecnie obowiązujące regulacje dotyczące zasad funkcjonowania Czytelni Akt zawarte w zarządzeniach Prezesów i Dyrektorów niektórych Sądów godzą w możliwość właściwego wykonywania czynności adwokackich, m.in. przez ograniczenie udostępniania akt jedynie w zakresie wyznaczanych rozpraw. Trzeba wyraźnie zwrócić uwagę, że konieczność zapoznania się z aktami przez pełnomocników i obrońców nie występuje tylko w zakresie wyznaczonych rozpraw, w sytuacji gdy doręczane są wyroki i wyznaczane są terminy do zajęcia stanowiska w sprawach np. odpowiedzi na pozew, zarzutów do opinii, składania wniosków dowodowych i wielu innych zarządzeń kierowanych do stron, czy pełnomocników.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowej ochrony interesów stron postępowań sądowych, a także szeroko rozumiane dobro wymiaru sprawiedliwości Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie zwraca się do Prezesów i Dyrektorów Sądów o dostosowanie zasad funkcjonowania Czytelni Akt w sposób umożliwiający należyte wykonywanie czynności przez pełnomocników i obrońców.

 

 

Wicedziekan ORA w Rzeszowie

adw. Władysław Finiewicz