Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Ślubowanie adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie

Data publikacji: 24 lipca 2017

 

W dniu 19 czerwca 2017 r. w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się uroczyste ślubowanie adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Na początku uroczystości Dziekan ORA adw. dr Piotr Blajer  serdecznie powitał nowych adwokatów, ich rodziny, patronów oraz pozostałych uczestników uroczystości, wśród których był także członek NRA adw. Bartosz Grohman.

Do ślubowania przystąpiło 105 nowych członków rzeszowskiej palestry.

Ślubowanie odebrał Dziekan ORA w Rzeszowie adw. dr Piotr Blajer.

Podczas uroczystości wręczono nagrody adwokatom, którzy uzyskali najlepszy wynik egzaminu z egzaminu adwokackiego.

Do grona wyróżnionych należą:

–              adw. Katarzyna Kajmowicz

–              adw. Beata Kowalska

–              adw. Michała Partyka

–              adw. Elżbieta Rajtar

–              adw.  Katarzyna Różowska

–              adw. Barbara Szałda

–              adw. Ewelina Szczepanek

–              adw. Ewelina Urban

Szczególne gratulacje należy złożyć adw. Ewelinie Urban, która z wszystkich przedmiotów objętych egzaminem adwokackim uzyskała oceny bardo dobre.

Po ślubowaniu Dziekan ORA adw. dr Piotr Blajer, Wicedziekan adw. Władysław Finiewicz  oraz adw. Bartosz Grohman w krótkich przemówieniach życzyli nowym adwokatom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i pracy zawodowej, podkreślając znaczenie zawodu adwokata i konieczność jego etycznego wykonywania.

W imieniu nowych adwokatów podziękowania skierowane do przedstawicieli samorządu adwokackiego oraz patronów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierali osoby stojące u progu kariery zawodowej złożyła adw. Agnieszka Kulka.

Był to wyjątkowy moment zarówno dla ślubujących, jak i ich bliskich obecnych na uroczystości.

Uroczystość uświetnił koncert kwintetu akordeonowego Ambitus5.

 

Dziekan ORA w Rzeszowie

adw. dr Piotr Blajer


   

Możliwość komentowania jest wyłączona.