Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Seminarium „Aktualne problemy penitencjarne”

Data publikacji: 12 grudnia 2017

W dniu 24 października 2017 r. odbyło się seminarium naukowe, na temat „Aktualne problemy penitencjarne”. Zostało ono zorganizowane przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marka Grabek, który zaprosił na nie także Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Wśród zaproszonych gości byli – Pani dr Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pani Maria Kurowska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, ks. biskup Kazimierz Górny oraz prof. nadzw. dr hab. Czesław P. Kłak Dziekan- Dyrektor Kolegium Prawa WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz Dyrektorzy Zakładów Karnych województwa podkarpackiego.

Zostały wygłoszone referaty pod tytułem: Badania skazanego w celach dowodowych, Funkcjonowanie jednostek penitencjarnych we współpracy z instytucjami publicznymi, Bezpieczeństwo publiczne w procesie zatrudniania skazanych „bez konwojenta”, Bezpieczeństwo publiczne a zwalnianie osób mogących stanowić zagrożenie dla społeczeństwa.

Po tych referatach nastąpiła dyskusja, w której zabrałem głos, podziękowałem za zaproszenie oraz możliwość zapoznania się z bardzo trudną pracą w zakładach karnych. Przedstawiłem kwestie związane z przedterminowym warunkowym zwolnieniem z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, które zostało uregulowane w art. 155 kkw oraz w art. 77 i 78 kk. Wskazałem kwestie od strony skazanych ubiegających się o warunkowe zwolnienie. Są wśród nich tacy, dla których pozbawienie wolności jest sytuacją bardzo trudną, którą przeżywają. Po uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia przestrzegają rzeczywiście porządku prawnego i nie popełniają ponownie przestępstwa. Dla nich odmowa udzielenia warunkowego zwolnienia jest trudna do wytłumaczenia, a ponadto przedstawiają, że są sędziowie, którzy nie udzielają warunkowego przedterminowego zwolnienia. Tacy skazani po odmowie udzielenia warunkowego zwolnienia są po prostu załamani psychicznie.

Osobnym tematem są warunkowe zwolnienia pedofili, u których powrót do czynów przestępnych jest w zasadzie bardzo częsty. Za takie sytuacje odpowiedzialność bierze na siebie Państwo.

Widziałem, że moje uwagi zostały pozytywnie odebrane przez wszystkich obecnych na Seminarium.

 

adw. dr Piotr Blajer

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie


   

Możliwość komentowania jest wyłączona.