Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Projekt „Pomoc frankowiczom”

Data publikacji: 9 czerwca 2017
Uprzejmie informujemy, że Prezydium NRA na posiedzeniu w dniu 9 maja 2017 roku postanowiło wyrazić zgodę na realizację projektu „Pomoc frankowiczom” oraz wyraziło zgodę na jej sfinansowanie z budżetu Komisji Wizerunku i Ochrony Prawnej.

Celem kampanii jest udzielanie pomocy prawnej osobom, które posiadają kredyty indeksowane lub denominowane do waluty obcej i ochrona ich praw z uwagi na zbliżający się okres przedawnienia dla znacznej liczby osób, którym udzielono kredytów w latach 2007 i 2008. Nadto celem kampanii jest poinformowanie w/w osób o możliwościach ochrony ich praw na etapie przedsądowym oraz sądowym, a także skierowanie potencjalnych Klientów do kancelarii adwokackich i wyjaśnienie im złożoności problemu oraz zagrożeń wynikających ze wzmożonej działalności kancelarii odszkodowawczych, które oferują swoje usługi jedynie za sukces w wysokości 30%.

Zdajemy sobie sprawę, że pomimo korzystnych opinii dla kredytobiorców Rzecznika Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na obecnym etapie nie wyklarowała się jednolita linia orzecznicza gwarantująca wygranie sprawy w sądzie przez „frankowicza”, jednakże z uwagi na wzmożoną aktywność podmiotów nieprofesjonalnych adwokatura nie może zostać obojętna w tak ważnym problemie społecznym dla blisko 2 milionów ludzi.

Kampania w sensie formalnym zostanie zorganizowana analogiczne jak Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych, czyli pomoc prawną będą świadczyć tylko adwokaci, którzy dobrowolnie zgłoszą swój akces.

Dlatego też uprzejmie prosimy o rozesłanie informacji o planowanym projekcie „Pomoc frankowiczom” do członków Waszych Izb i poinformowania ich o konieczności zgłoszenia swojej kancelarii do projektu na adres grzegorz.prigan@nra.pl<grzegorz.prigan@nra.pl> poprzez podanie poniższych danych:

Imię i Nazwisko, adres siedziby, numer telefonu, adres email.

O terminie organizacji projektu zostaną Państwo poinformowani w odrębnym mailu.

Roman Kusz

Przewodniczący Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej

Grzegorz Prigan

Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej

 


   

Możliwość komentowania jest wyłączona.