Podziękowania Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów przy ORA

Szanowni Państwo !                                             

 

W związku  upływem kadencji Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie i terminem Zgromadzenia Izby Adwokackiej składam wyrazy podziękowania wszystkim członkom Zespołu Wizytatorów przy ORA w Rzeszowie za ogromny wkład pracy przy realizacji zadań.                 

W czasie trwania zbliżającej się do końca kadencji ORA wykazaliście  się Państwo dużym zaangażowaniem w pracy prezentując bardzo wysoki poziom profesjonalizmu w realizacji planów wizytacji. Wasze protokoły z przeprowadzonych niekiedy kosztem własnego czasu wizytacji wiernie oddawały obraz funkcjonowania naszych Kolegów w świetle wymogów oraz obowiązków określonych w Kodeksie Etyki Adwokackiej oraz  Ustawie Prawo o Adwokaturze, zaś nieliczne uwagi i zalecenia powizytacyjne były przedmiotem analizy w czasie posiedzeń ORA. Podkreślenia wymaga także precyzyjność sporządzonych protokołów, kompleksowa ocena w nich zawarta gdy chodzi o funkcjonowanie wizytowanych kancelarii oraz przejrzyste wnioski z wizytacji z zaleceniami usunięcia ewentualnych nieprawidłowości.

Bez wątpienia Wasza praca to działanie na rzecz szeroko rozumianego dobra naszej Izby jak również całej Korporacji. Mam też nadzieję, że  Państwa doświadczenie i wysoki profesjonalizm będzie wskazówką dla kolejnych Zespołów Wizytatorów, które swoje zadania wykonywać  będą na dotychczasowym wysokim poziomie.               

Bardzo dziękuję za te lata współpracy i życzę Państwu  zdrowia oraz sukcesów.                                                              

 

Przewodniczący Zespołu Wizytatorów                                                                         

przy ORA w Rzeszowie                                                                     

adw. Mirosław Włoch