Podkarpacki Kwartalnik Adwokacki nr 3/4 w PDF

Podkarpacki Kwartalnik Adwokacki nr 3/4 w PDF

  Prezentujemy ostatni numer Podkarpackiego Kwartalnika Adwokackiego w wersji elektronicznej. Zachęcamy do lektury. Koneserom wersji papierowej przypominamy, że pismo można jeszcze odebrać we wskazanych wcześniej kancelariach, w poszczególnych miastach. Przygotowujemy kolejny numer i do Redakcji wpływają już nowe materiały. Nasze pismo to promocja adwokatury w podkarpackim środowisku prawniczym, ale przed wszystkim nasze adwokackie forum prasowe. Zapraszamy do współpracy!

Janusz Czarniecki- Redaktor Naczelny

Krzysztof Litwin-Redaktor