Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Informacja dla osób przystępujących do egzaminu adwokackiego w 2018 r. – przypisanie do Komisji Egzaminacyjnych

Data publikacji: 1 marca 2018

Lista kandydatów – Komisja nr 1

Lista kandydatów – Komisja nr 2 


zobacz więcej  

Komunikat dotyczący odwołania zawodów narciarskich na stokach Laworty

Data publikacji: 21 lutego 2018

W związku z niewystarczającym zainteresowaniem udziałem w zawodach narciarskich w dniu 24 lutego 2018 r. na stokach Laworty oraz ze względu na przeszkody natury technicznej organizatorzy Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie zmuszeni są odwołać w/w planowaną imprezę. Mamy nadzieję, że niniejsza trudna decyzja spotka się z Państwa przychylnością.


zobacz więcej  

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – Plan dyżurów adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie

Data publikacji: 16 lutego 2018

Plan dyżurów adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie prowadzonych w ramach Tygodnia  Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 19 – 25 lutego 2017 r.

20 lutego 2018 r. – wtorek – w godz. 10.00 – 12.00
adw. Anna Orzeł – Rożkiewicz

21 lutego 2018 r. – środa – w godz. 10.00 – 12.00
adw. Anna Łyp

22 lutego 2018 r. – czwartek – w godz. 10.00 – 12.00
adw. Łukasz Rożkiewicz

23 lutego 2018 r. – piątek
– w godz.  8.30 – 12.30 adw. Justyna Borucka
– w godz. 12.30 – 14.30 adw. Tomasz Soliński

Porady prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem udzielane będą w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie przy ul. Litewskiej 4 / 8, tel. 17 85 281 41.


zobacz więcej  

Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Rzeszowie

Data publikacji: 15 lutego 2018

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych
Egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski w 2018 r.

 

Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski, w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U z 2017 r. poz. 2368 i 2400) i ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i poz. 2400).


zobacz więcej  

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2018

Data publikacji: 14 lutego 2018

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W bieżącym roku obchody będą się odbywały  w dniach 19 lutego – 25 lutego 2018 r.


zobacz więcej