Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


W dniu 26 maja 2018 odbyło się szkolenie zawodowe „Materiały niejawne, operacyjne oraz procesowe”

Data publikacji: 28 maja 2018

W dniu 26 maja 2018 r. w ORA w Rzeszowie odbyło się szkolenie zawodowe adwokatów. Temat szkolenia: „Materiały niejawne, operacyjne oraz procesowe”. Wykład opracował i przedstawił pan SSA Stanisław Urban. Przedstawił w sposób bardzo dokładny istotne kwestie związane z podsłuchami operacyjnymi i procesowymi.


zobacz więcej  

Turniej Sądowy dla aplikantów adwokackich

Data publikacji: 24 maja 2018

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Komisją Praw Człowieka przy NRA w ramach obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury, a także 25. lecia ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, organizuje Turniej sądowy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Turniej dedykowany jest aplikantkom i aplikantom adwokackim ze wszystkich Izb Adwokackich w kraju.
Jego celem jest popularyzacja wiedzy o prawach człowieka, a także zwiększenie praktycznych umiejętności aplikantów adwokackich w zakresie identyfikacji spraw związanych z naruszeniem podstawowych praw i wolności zagwarantowanych w Konwencji i reprezentacji skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Patronat honorowy nad Turniejem objęli: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, natomiast patronat medialny objęła redakcja „Młodej Palestry” oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.

Szczegółowe informacje na temat Turnieju znajdują się na stronach FB, a także na:

http://www.adwokatura.pl/

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/termin-zgloszen-na-turniej-moot-court-przedluzony-do-10-czerwca/

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/zaproszenie-do-udzialu-w-turnieju-sadowym-moot-court/

plakatsadfinal


zobacz więcej  

Finał Konkursu „Uczeń i prawo”

Data publikacji: 18 maja 2018

W dniu 17 maja 2018 r. w sali Sądu Rejonowego w Rzeszowie odbył się Finał Konkursu „Uczeń i prawo” na najlepszą symulację rozprawy karnej. Finał ten został zorganizowany przez Koło Naukowe Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego „TEMIDA” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.


zobacz więcej  

Komunikat w sprawie wpisu nr PESEL do CEiDG

Data publikacji: 17 maja 2018

Uprzejmie przypominam, iż w dniu 19.05.2018r. upływa dwuletni termin uzupełnienia danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o wskazanie numeru PESEL przez tych adwokatów, którzy podlegają wpisowi do CEIDG, a do tej pory nie ujawnili swojego numeru PESEL, o czym stanowi art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893).


zobacz więcej  

Szkolenia dla adwokatów – 2018r. – szkolenie nr 1

Data publikacji: 10 maja 2018

Szkolenia dla adwokatów – 2018 r. – szkolenie nr 1


zobacz więcej