Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Kontakt

Adres biura ORA w Rzeszowie:

ul. Litewska 4/8
35-302 Rzeszów

Budynek siedziby ORA w Rzeszowie

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat, referat spraw z urzędu            +48 17 85 281 41 wew. 11

Referat ds. skargowych i dyscyplinarnych   +48 17 85 281 41 wew. 12

Referat osobowy adwokatów                    +48 17 85 350 78 

                                                             +48 17 85 281 41 wew. 13

Referat osobowy aplikantów                     +48 17 85 281 41 wew. 14

Księgowość                                             +48 17 85 281 41 wew. 15

Fax.                                                      +48 17 85 281 41 wew. 17

e-mail: ora.rzeszow@adwokatura.pl

Rachunek bankowy: PKO BP I O/Rzeszów 34 1020 4391 0000 6102 0002 0826

NIP.: 813-11-07-955