Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


Korporacje zawodowe

Kontakt

 Adres biura ORA w Rzeszowie:

ul. Litewska 4/8
35-302 Rzeszów

Budynek siedziby ORA w Rzeszowie

 

 

 

 

 

 

 

Tel. /fax. +48 (17) 85-281-41
Tel. +48 (17) 85-350-78

 Rachunek bankowy: PKO BP I O/Rzeszów 34 1020 4391 0000 6102 0002 0826

 NIP.: 813-11-07-955