Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Kontakt

Adres biura ORA w Rzeszowie:

ul. Litewska 4/8
35-302 Rzeszów

Budynek siedziby ORA w Rzeszowie

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat, referat spraw z urzędu            +48 (17) 85-281-41

Referat ds. skargowych i dyscyplinarnych    +48 (17) 85-281-41,  e-mail: rd.rzeszow@adwokatura.pl

Księgowość                                              +48 (17) 85-281-41

Dział osobowy adwokatów i aplikantów       +48 (17) 85-350-78 

Fax.                                                         +48 (17) 85-281-41

e-mail: ora.rzeszow@adwokatura.pl

Rachunek bankowy: PKO BP I O/Rzeszów 34 1020 4391 0000 6102 0002 0826

NIP.: 813-11-07-955