Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Sanok

„Rozprawa” w II LO w Sanoku im. Marii Skłodowskiej – Curie . Zmagania w konkursie krasomówczym organizowanym przez ORA w Rzeszowie wraz z p. Dyrektorem  II LO p.n. „Audiatur et Altera Pars” odbyły się w dniu 11 maja 2017 r.
Komisja konkursowa w składzie adw. Krzysztof Litwin, adw. Gerard Wójcik oraz p. Marta Szerszeń przyznała odpowiednio nagrody:

I miejsce: Witold Michno
II miejsce: Patryk Migdał
III miejsce: Daria Pietrasz