Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Konkurs krasomówczy 2017 r.

W dobie krótkich wiadomości tekstowych, wpisów na portalach typu tweeter, facebook oraz im podobnych sztuka logicznego myślenia oraz pięknej wypowiedzi zadaje się tracić na znaczeniu.

Adwokaci jako grupa zawodowa, która w swojej pracy często posługuje się językiem mówionym jako narzędziem wywierania wpływu na rozmówcę dostrzegają potrzebę krzewienia umiejętności atrakcyjnego w znaczeniu zarówno formy jak i treści wypowiadania się.

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie zaprasza zatem do wzięcia udziału w konkursie krasomówczym pn. „Audiatur et altera pars” organizowanym pod patronatem i przy współudziale ORA w Rzeszowie przez zaproszone do udziału szkoły. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu na rok 2017.

Konkurs krasomówczy regulamin

 

Terminy konkursu:

Przemyśl – 24 kwietnia 2017 r. godz. 9.00
Sanok – 11 maja 2017 r. godz. 10.00
Tarnobrzeg – 21 kwietnia 2017 r. godz. 14.00