Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Konferencja „Mediacja sądowa na Podkarpaciu – szanse i bariery”. Projekt w przedmiocie działalności Ośrodka Mediacyjnego przy ORA w Rzeszowie

Data publikacji: 6 listopada 2017

W dniu 19 października 2017 r. w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie odbyła się Konferencja pt. „Mediacja sądowa na Podkarpaciu –  szanse i bariery”. Konferencja ta została zorganizowana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Prowadzona była przez Panią Barbarę Chłędowską Sędziego Sadu Okręgowego w Rzeszowie, Koordynatora ds. mediacji. W Konferencji tej wzięli udział Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Sędzia Marek Klimczak, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości Sędzia Rafał Puchalski oraz p.o. Prezes Sądu Okręgowego Sędzia Tadeusz Strzyż.

Udział wzięli również adwokaci, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. dr Piotr Blajer, adw. Dawid Krzywonos, adw. Edyta Nowosiadły-Krzywonos, adw. Edyta Warzocha – Pliś adw. mediator dr Katarzyna Purc-Kurowicka, adw. mediator Magdalena Bielska, a także adw. Magdalena Rewer. Byli także obecni aplikanci adwokaccy.

Adwokat Piotr Blajer uczestniczył w Panelu dyskusyjnym I „ Sąd, prokurator, obywatel, przedsiębiorca, pełnomocnik – czy i komu mediacja jest potrzebna, czy może odciążyć sądy oraz przyspieszyć postępowania ?”. Adwokat Dawid Krzywonos i adw. dr Katarzyna Purc-Kurowicka uczestniczyli w Panelu dyskusyjnym II „Mediacja oczami mediatorów. Szanse i bariery mediacji – kilka słów do sędziów i pełnomocników” .

W czasie przerwy w obradach obecni Adwokaci wskazali, że koniecznym jest zorganizowanie Ośrodka Mediacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.

W dniu 26 października 2017 r. o godzinie 14:00 odbyło się w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie spotkanie adwokatów mediatorów z Dziekanem. Uzgodniono, że zostanie opracowany projekt w przedmiocie działalności Ośrodka Mediacyjnego przy ORA w Rzeszowie. Projekt ten zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu ORA z wnioskiem o utworzenie takiego Ośrodka.


   

Możliwość komentowania jest wyłączona.