Kondolencje

Panu adw. Romanowi Soboniowi

Członkowi Okregowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie

Pani adw. Grażynie Soboń

oraz

Panu adw. Romanowi Józefowi Soboniowi

 

serdeczne wyrazy współczucia wraz ze słowami otuchy z powodu śmierci

 

Ojca i Dziadka

 

składają

 

Dziekan, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, adwokaci Izby Rzeszowskiej oraz pracownicy administracji