Komunikat Wicedziekana ORA w Rzeszowie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej dla uczestników protestów

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy Adwokaci

 

          Na posiedzeniu ORA w Rzeszowie w dniu 29 października 2020 r. zgłoszony został wniosek i w załatwieniu tego wniosku ORA w Rzeszowie informuje, że jest możliwość zgłaszania się adwokatów na listę adwokatów deklarujących nieodpłatną pomoc prawną dla uczestników protestów związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej.  

 

adw. Władysław Finiewicz

Wicedziekan ORA w Rzeszowie