Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Komunikat w sprawie wpisu nr PESEL do CEiDG

Data publikacji: 17 maja 2018

Uprzejmie przypominam, iż w dniu 19.05.2018r. upływa dwuletni termin uzupełnienia danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o wskazanie numeru PESEL przez tych adwokatów, którzy podlegają wpisowi do CEIDG, a do tej pory nie ujawnili swojego numeru PESEL, o czym stanowi art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893).

Wskazany przepis przewiduje sankcję w postaci wykreślenia z CEIDG tych przedsiębiorców, których wpis nie zawiera numeru PESEL.

To ostatni moment na zgłoszenie numeru PESEL dla tych adwokatów podlegających wpisowi do CEIDG, którzy jeszcze tego nie uczynili.

Dla ułatwienia wypełnienia wniosku wskazuję, że można skorzystać z procedury internetowego jego wygenerowania, przy czym w takim przypadku nie wystarczy samo wygenerowanie wniosku, ale należy jeszcze zadbać o dopełnienie właściwych formalności i złożenie wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem, zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod adresem internetowym: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=2

KOMUNIKAT CEIDG w spr. nr PESEL -jak sprawdzić czy nr PESEL jest na wpisie

Z poważaniem,

adw. dr Piotr Blajer

Dziekan ORA w Rzeszowie


   

Możliwość komentowania jest wyłączona.