KOMUNIKAT w sprawie możliwości uzyskania dostępu do akt postępowania przygotowawczego w formie elektronicznej

Informujemy, iż związku z trwającym w powszechnych jednostkach prokuratury procesem digitalizacji akt postępowań przygotowawczych istnieje możliwość składania przez adwokatów oraz strony postępowania (pokrzywdzony, podejrzany) wniosków o udostępnienie przez prokuratorów akt spraw w formie elektronicznej.

Przeglądanie akt spraw karnych za pomocą sieci Internet możliwe jest za pośrednictwem Portalu Przeglądania Akt, pod adresem https://portalzewnetrzny.prokuratura.gov.pl/.

W celu uzyskania dostępu do Portalu należy uzyskać informację w jednostce prokuratury prowadzącej postępowanie, czy akta sprawy karnej są zdigitalizowane, a następnie złożyć wniosek o wgląd do akt postępowania (w formie pisemnej lub ustnie do protokołu). Wniosek rozpoznaje prokurator, który w zarządzeniu o udostępnieniu akt określa zakres udostępnienia oraz okres udostępnienia, po  upływie którego strona (jej obrońca, pełnomocnik) traci dostęp do akt.

Uzyskanie dostępu do Portalu Przeglądania Akt możliwe jest na dwa sposoby:

- poprzez otrzymanie loginu i hasła do zalogowania się do Portalu, które będą udzielane przez prokuraturę, lub

- z wykorzystaniem usługi login.gov.pl (bez konieczności odbioru z prokuratury loginu i hasła), pod warunkiem przekazania przez stronę postępowania, prokuratorowi udostępniającemu zdigitalizowane akta, obowiązkowego dla takiego rodzaju udostępnienia numeru PESEL. Ponadto możliwość zalogowania się z wykorzystaniem usługi login.gov.pl na Portal Przeglądania Akt będzie będą miały jedynie osoby (podmioty) posiadające profil zaufany.

W Portalu Przeglądania Akt można zapoznać się z materiałami wideo prezentującymi sposób logowania do Portalu Przeglądania Akt i zapoznawania się z udostępnionymi przez prokuratora dokumentami.

 

Komisja ds. Kontaktów z Organami Wymiaru Sprawiedliwości

oraz Innymi Zawodami Prawniczymi

Przewodniczący: adw. Arkadiusz Slisz