Komunikat w sprawie Aneksu do Umowy technicznej dot. obowiązkowego ubezpieczenia OC

Szanowani Państwo,

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie przekazuje do wiadomości treść Aneksu do umowy o współpracy technicznej podpisany przez STU ERGO Hestia S.A., którym dokonano zmian umożliwiających stosowne działania izb w stosunku do adwokatów, którzy nie dopełniają swoich obowiązków wobec izb z tytułu składek należnych z obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią przesłanego Aneksu, który przewiduje między innymi możliwość zablokowania podwyższenia sumy ubezpieczenia adwokatom pozostającym w zwłoce z zapłatą składki wobec izby, a także, w przypadku nie uregulowania zaległości, utratę prawa do ubezpieczenia w wybranym wariancie i w roku następnym podleganie ubezpieczeniu w wariancie z najniższą sumą ubezpieczenia tj. 50.000 Euro.

 

 

adw. Władysław Finiewicz

Wicedziekan ORA w Rzeszowie