Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Komunikat NR 2 dla osób, które w 2018 r. uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego

Data publikacji: 8 maja 2018

ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPIS

 Z uwagi na zmianę terminu posiedzenie ORA, dokumenty dotyczące wpisu na listę adwokatów należy złożyć do dnia 21 maja 2018 r. – decyduje data wpływu do biura ORA.


   

Możliwość komentowania jest wyłączona.