Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Jubileusz Samorządu Radców Prawnych

Data publikacji: 6 listopada 2017

W dniu 21 października 2017 r. odbyły się obchody Jubileuszu – 35-lecia samorządu Radców Prawnych, które zostały zorganizowane przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta w intencji radców prawnych i aplikantów radcowskich odprawiona o godzinie 15:00 w Kościele pw. Św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie (Fara). Obchody Jubileuszowe odbyły się o godzinie 17:00 w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Wojewody Podkarpackiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz p.o. Prezes Sądu Okręgowego Sędzia Tadeusz Strzyż.

Byli obecni także przedstawiciele ORA w Rzeszowie w osobach Dziekana adw. dr Piotra Blajera oraz Wicedziekana adw. Władysława Finiewicza. Zabrał także głos Dziekan ORA w Rzeszowie, który przekazał pozdrowienia radcom prawnym od adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Wskazał w szczególności na trudną obecnie sytuację adwokatów i radców prawnych, mając na uwadze ciągłe zmiany legislacyjne, działalność tzw. firm prawnych odszkodowawczych  oraz wyjątkowo liczne zmiany w prawie karnym i cywilnym. Wskazał także na bardzo dobrą współprace adwokatów i radców prawnych datowaną od początku istnienia samorządu radców prawnych. Wspomniał tutaj śp. Dziekanów Barbarę Petrusewicz, Bolesława Stöckera oraz obecnego na uroczystości Dziekana Marka Skierczyńskiego. Nie było miedzy nami żadnych nieporozumień, przeciwnie, wspólnie przedstawiliśmy nasze stanowisko w bardzo ważnych sprawach wspólnych dla adwokatów i radców prawnych. Tak jest i obecnie gdy dziekanem jest Bartosz Opaliński. Wspólnie czekamy na zmiany proceduralne w wymiarze sprawiedliwości, aby odciążyć sądy, które nie są w stanie, aby w rozsądnym terminie, jak mówi art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, zakończyć postępowania sądowe. Doszliśmy do wspólnego stanowiska, że konieczne są dwa samorządy, bowiem w państwie demokratycznym takie dwa samorządy są potrzebne. Na jednym ze Zjazdów Adwokatów śp. Prezydent Lech Kaczyński przemawiając do nas powiedział także, iż bez zgody naszych samorządów – połączenia nie będzie. A zakusy takie były.

Dziekan ORA w Rzeszowie jeszcze raz na ręce Dziekana Bartosza Opalińskiego przekazał wszystkim radcom prawnym Izby Rzeszowskiej, serdeczne życzenia dalszej owocnej pracy, dla konkretnych osób, które jej potrzebują oraz życzenia zdrowia i spokoju w tak nieraz trudnej pracy.

Jednocześnie Dziekan wskazał, że rok 2018 będzie rokiem Jubileuszowym dla Polskiej Adwokatury. W dniu 23 grudnia 2018 r. minie bowiem 100 lat gdy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o powstaniu Adwokatury w wolnej Polsce. W Rzeszowie będą także uroczystości z tym związane, na które serdecznie zaprosimy.


   

Możliwość komentowania jest wyłączona.