I edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Adwokat dla rodziny – interdyscyplinarne ujęcie dobra dziecka” - 5 czerwca 2024 roku

I edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Adwokat dla rodziny – interdyscyplinarne ujęcie dobra dziecka” - 5 czerwca 2024 roku

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wraz z Sekcją Prawa Rodzinnego, Sekcją Praw Dziecka oraz Komisją ds. Sekcji Tematycznych działającymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa na II edycję Ogólnopolskiej Konferencji: „Adwokat dla rodziny – interdyscyplinarne ujęcie dobra dziecka”. W tym roku tematem przewodnim będzie ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI. W konferencji w charakterze prelegentów wystąpią sędziowie, psycholodzy, adwokaci, pracownicy naukowi uczelni państwowych.

 

 

 

Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2024 w Auli Starego BUW-u Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie w godzinach 9:00-16:00.

 

 

 

Podczas konferencji zostanie poruszona między innymi tematyka opiniowania sądowego w sprawach z udziałem dzieci i istotnego znaczenia opinii sądowych dla rozstrzygnięcia w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, rodzinnych, rozwodowych i nieletnich, strategicznego podejścia i systemowych rozwiązań, które wspierają zdrowie psychiczne naszych najmłodszych obywateli, wpływu traumy wczesnodziecięcej na życie człowieka, a także skala zjawiska przemocy wobec dzieci i młodzieży w Polsce. Ponadto, przyjrzymy się roli adwokatów w procesie zapewniania dzieciom odpowiedniego wsparcia prawno-psychologicznego, zwłaszcza w trakcie postępowań sądowych, gdzie ich dobrostan jest często na szali. Będziemy także dyskutować o dostępnych źródłach wsparcia dla małoletnich, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach, szczególnie gdy ich najbliżsi są główną przyczyną ich problemów. Nasza rozmowa będzie skupiała się na tworzeniu bardziej empatycznej i odpowiedzialnej społeczności, która dba o dobro dzieci i młodzieży na każdym etapie ich życia. Zwrócimy też uwagę na wyzwania opiniowania OZSS dla zdrowia psychicznego dzieci. Przyjrzymy się także aktywności organizacji pozarządowych w obszarze ochrony zdrowia psychicznego dzieci na przykładzie Fundacji TVN.

 

Konferencja kierowana jest do specjalistów uczestniczących w procedurach prawnych związanych z rodziną czy dziećmi, tj. zarówno do adwokatów i aplikantów adwokackich, sędziów, radców prawnych, psychologów, socjologów, kuratorów sądowych oraz przedstawicieli nauki.