Ekspertyzy pismoznawcze wykonywane przez Pracownię Kryminologii i Kryminalistyki Instytutu Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie przekazuje pismo dotyczące możliwości wykonywania ekspertyz pismoznawczych przez Pracownię Kryminologii i Kryminalistyki Instytutu Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.