Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie


mobilny 175x169_10a


Doskonalenie zawodowe

ORA w Rzeszowie uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa uchwała NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie doskonalenia zawodowego adwokatów.

Przypominamy, że adwokaci wykonujący zawód w formach przewidzianych właściwymi przepisami, w celu spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego powinni uzyskać w danym roku kalendarzowym co najmniej 12 punktów szkoleniowych, rozliczanych na zasadach określonych w załączonej uchwale.

ORA zobowiązana jest do sprawowania pieczy nad realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego członków izby, a w przypadku naruszenia tego obowiązku zobligowana jest do podejmowania przewidzianych prawem działań dyscyplinujących, w tym także do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Załącznikami sprawozdania winny być dokumenty potwierdzające realizację obowiązku doskonalenia zawodowego, m.in. karta przebiegu szkoleń adwokackich, którą należy każdorazowo przedkładać na szkoleniach celem potwierdzenia uczestnictwa ( kartę przesyłamy w załączeniu ).

>>> Karta przebiegu szkoleń adwokackich