Aneks nr 2 do umowy technicznej w spr. ubezpieczenia OC - wysyłka polis

ORA w Rzeszowie poniżej udostępnia treść aneksu nr 2 do umowy technicznej w sprawie ubezpieczenia OC adwokatów.

Aneks przewiduje co do zasady wysyłkę polis pocztą elektroniczną na adresy mailowe adwokatów, zaś tam, gdzie to nie będzie możliwe polisy zostaną przesłane pocztą tradycyjną.

Polisy będą też dostępne w systemie z możliwością samodzielnego wydruku przez adwokata.