Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Kampania Przeciw Homofobii zaprasza na szkolenie - Równe traktowanie na sali sądowej – dostęp do wymiaru sprawiedliwości osób LGBTI

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie przekazuje zaproszenie oraz program szkolenia „Równe traktowanie na sali sądowej – dostęp do wymiaru sprawiedliwości osób LGBTI", które organizowane jest przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Kampanię Przeciw Homofobii z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Szkolenie będzie koncentrować się także na budowaniu kompetencji miękkich istotnych w trakcie czynności procesowych, w których udział biorą osoby LGBTI.

Szkolenie odbędzie się w dwóch częściach:

Część I szkolenia – 22 lipca 2021 r. godz. 16.00 – 20.00 (spotkanie on-line) – zagadnienia prawne.

Część II szkolenia – 29 lipca 2021 r. godz. 16.00 – 20.00 (spotkanie on-line) – zagadnienia prawne oraz kompetencje miękkie. 

Przed każdym ze spotkań uczestniczki i uczestnicy otrzymają także materiały do samodzielnej pracy.

Za udział w szkoleniu zostaną przyznane punkty doskonalenia zawodowego - 8 pkt.

 

Zapisy na szkolenie: https://forms.gle/8yRboF3sBgKQ89QB7.

Ilość miejsc ograniczona.